Dr Marta Brachowicz – specjalista psycholog

Oferta poradni: diagnoza:osobowości, inteligencji (IQ) funkcji poznawczych (myślenie, pamięć, uwaga) i ich deficytów, zaburzeń zdrowia psychicznego – wydawanie opinii psychologicznej.
Psychoterapia w zakresie różnych trudności i objawów: nerwice, zaburzenia depresyjne, lękowe, otyłość i zaburzenia jedzenia, objawy takie jak “nerwica serca”, “nerwica żołądka”, zespół jelita drażliwego itp, stresy i problemy związane z pracą zawodową albo nauką, problemy z seksualnością, choroby somatyczne (równolegle do leczenia prowadzonego przez lek. specjalistę), niemożność zajścia w ciążę bez wyraźnych przyczyn medycznych, problemy w rodzinie, problemy z dziećmi, kryzysy, w tym kryzysy małżeńskie czy w bliskim związku, trudności w utworzenia szczęśliwego związku, załamanie po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód itp), problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie).

Rejestracja pacjentów pod numerem tel: 18-4421068 lub 600618802.

 

Mgr Halina Górowska – specjalista psycholog

Oferta poradni: pomoc i diagnoza psychologiczna młodzieży – praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, nieśmiałością, agresją brakiem motywacji do nauki, problemami z koncentracją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem.

Diagnoza: określenie profilu zainteresowań zawodowych, przyczyn niepowodzeń szkolnych, agresywności młodzieży/reaktywności  emocjonalnej, zdolności  intelektualnych (IQ)- dzieci i młodzieży

Pomoc i diagnoza psychologiczna dorosłych: pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia np. w przypadku choroby lub utraty  bliskiej osoby, depresji czy poczucia braku sensu życia.

Diagnoza: osobowości, poziomu inteligencji ( IQ), funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego.

Pomoc psychologiczna oraz poradnictwo psychologiczne, psychoterapia.

Rejestracja pacjentów pod numerem tel: 18-4421068 lub 600618802.