Nasi specjaliści stale doskonalą się poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach,
zgodnie z maksymą:

Kto w medycynie stoi w miejscu – ten się cofa

Hematologia

Przychodnia Zdrowia „Primomed”

Pediatria i neurologia

Przychodnia Zdrowia „Primomed”

Dermatologia

Przychodnia Zdrowia „Primomed”

Specjalistyczne Prywatne Gabinety